Close

12. november 2023

Vaksinering ved Legehuset Varden

I pressemelding fra FHI gis det anbefaling om oppfriskningsdose på Covidvaksine i løpet av høsten for personer over 65 år, i tillegg til personer mellom 18-64 år som inngår i en risikogruppe. Det anbefales at man venter med vaksinering til 3 mnd etter bekreftet covidinfeksjon. Dette fordi man har en viss antistoffbeskyttelse etter gjennomgått infeksjon. Om man er usikker på om man har gjennomgått covid siste måneder anbefales å ta vaksine.

Den samme målgruppen er også aktuell for setting av influensavaksine.

Legehuset Varden vaksinerer pasienter som tilhører legesenteret. Vi setter både influensavaksine og covidvaksine. Begge vaksinene kan settes samme dag (settes i hver sin arm). Hvis man ikke tar vaksine samme dag anbefales det at det går en uke mellom setting av influensavaksine og covidvaksine.

Vaksinene kan settes i forbindelse med at man er ikke på time. Men det er også mulig å få vaksiner ved henvendelse i skranken, uten noen timeavtale. Det bes om at man i så fall henvender seg mellom kl 09-11.30 eller kl 13-14.30.

Covidvaksinen er gratis. Influensavaksinen koster 330 kr.