Close

11. juni 2021

Vaksinasjon med Janssen-vaksinen

Helsedirektoratet har nå åpnet for at det kan rekvireres Janssen-vaksiner mot Covid-infeksjon. Det er en enighet blant legene ved Legehuset Varden om å følge anbefalingen fra Folkehelseinstituttet og Legeforeningen, om å ikke tilby denne vaksinen ved legesenteret.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/