Close

Monthly Archives: januar 2021

Ny lege ved Legehuset Varden.

Erik Malin er i ferd med å gå av med pensjon. Vi har fått inn en ny og erfaren lege som heter Camilla Bentzon. Det vil være en gradvis overgang. Bentzon vil i første omgang gå inn som vikar 60%, og planen er at hun vil ta over hjemmelen i løpet av vinteren/våren. En del […]

Read More