Close

25. september 2020

Influensavaksinering og risikogrupper

Vi har fått melding fra kommunen om at influensavaksiner vil bli distribuert til legekontor i løpet av uke 43. Vaksineringen vil bli gjennomført på en litt annerledes måte i år, sammenlignet med tidligere år, for å redusere smitterisiko. For å unngå at det kommer for mange på venterommet på en gang kan man ikke melde seg i luken uten avtale for å få satt vaksinen. Man må enten få gjort dette mens man er inne på time, gjerne i forbindelse med at man har time for noe annet. Ellers må man ringe eller sende e-melding og melde i fra om at man ønsker vaksine, og det vil da bli satt opp et spesifikt tidspunkt der man kan komme og få vaksinen. Setting av influensavaksine dekkes i år av folketrygden. Det vil si at man betaler kun 50 kr i egenandel for setting, med mindre man har frikort, da vil det være gratis.

Folkehelseinstituttet har besluttet at influensavaksine er forbeholdt risikogruppene fram til 1.desember.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser