Close

25. september 2020

Vaksinering mot COVID-19

Kommunene skal tilby innbyggerne vaksine straks disse er tilgjengelig. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: 

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (for nærmere info se FHI.no)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

 

Per 18.02.21:

Vi har vaksinert de fleste i gruppen over 85 år. Når vi får ny forsyning av vaksiner vil vi ta kontakt med de i aldersgruppen 80-85 år (samt de resterende over 85 år) og tilby vaksine.

 

Etter hvert som vi får mer informasjon om vaksinering av de øvrige pasientkategoriene vil vi legge dette ut på vår hjemmeside.