Close

Monthly Archives: september 2020

Vaksinering mot COVID-19

Kommunene skal tilby innbyggerne vaksine straks disse er tilgjengelig. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:  1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75-84 år 4. Alder 65-74 år og […]

Read More