Close

17. mars 2020

Koronavirus

Om du har generelle spørsmål omkring coronavirus (fakta, råd og tiltak), se først folkehelseinstituttet sin samleside om temaet. Her vil man i mange tilfeller få svar på det man lurer på, og til enhver tid oppdatert informasjon.

Du kan også ta koronasjekken for råd om hvordan du skal forholde deg: koronasjekk.no

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon:

  • Ikke møt opp på legekontoret hvis du mistenker koronasykdom eller har luftveissymptomer, men ta kontakt via telefon eller på nett. Ved forespørsler som haster må det tas kontakt på telefon. Dersom det er nødvendig med legeundersøkelse av luftveissymptomer på kontoret vil du få nærmere instrukser om gjennomføring av dette.
  • Dersom du har milde symptomer, og ikke behov for legevurdering, snakk først med arbeidsgiver angående egenmelding eller mulighet for å jobbe hjemmefra.

Det er stor pågang på telefonen for tiden, slik at det vil tidvis være en del ventetid. Det er også mulig å henvende seg med e-konsultasjon via minhelse.helsenorge.no. På grunn av delelisteordningen må meldinger til Åsmund Husby må sendes til Hans Kristian Bakke, som vil formidle meldingen videre til Husby. 

Testing mtp coronavirus utføres ikke på legekontoret, men ved Bergen Legevakt etter nærmere avtale.  Kriterier for test er:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av gruppene over, tilbys vanligvis ikke test. De bør holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Deres nærkontakter behøver ikke å være i karantene, men bør følge med på egen helse. Ved symptomer bør også de holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

For sykmeldingsregler, se NAV sine sider om dette temaet.

Andre telefonnummer:

  • Kommunens informasjonstelefon 55 56 77 00 – Hvis du er frisk, men har spørsmål om koronavirus, karantene, reiseråd og hygieneråd. Telefonen er betjent av helsepersonell.
  • Helsedirektoratets publikumstelefon 815 55 015