Close

25. oktober 2018

Influensavaksine

Vi har influensavaksine på lager igjen, disse dosene er forbeholdt de som er spesielt anbefalt å ta vaksinen. Andre som ønsker vaksine kan ta kontakt for å få resept, og så hente vaksinen på apoteket. Den kan så medbringes for setting på legekontoret mellom kl 09.00-11.30 eller kl 13.00-14.30.

Disse gruppene er spesielt anbefalt å ta vaksinen i følge Folkehelseinstituttet:

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Ta kontakt med legen din dersom du er usikker på om du bør ta influensavaksine.

 

For mer informasjon: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/